Informacje

Informacje podstawowe

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas na modlitwę, refleksję, rozmowę, duchową przemianę, radość spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Duchu Świętym. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym. To forma wędrownych rekolekcji, w czasie, których pragniemy dać świadectwo naszej wiary, nadziei, miłości i przywiązania do Maryi i Kościoła.

Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna, jest wyjątkową pielgrzymką. Trasa pątniczej drogi wiedzie przez trzy państwa Polskę, Białoruś i Litwę. Po drodze spotykamy się z wielką uprzejmością ludzi, którzy dzielą się również swoim świadectwem wiary. 


Pielgrzymka rozpoczyna się 16 sierpnia 2018 roku Mszą świętą o godzinie 5:30 w katedrze białostockiej. Pielgrzymi zakończą swój trud pielgrzymowania, dnia 24 sierpnia. Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie odprawiona Msza św. Dnia 25 sierpnia wspólną Eucharystią o godzinie 10:00 w katedrze wileńskiej uroczyście zakończymy Pielgrzymkę. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi wyjazd autokarami do Białegostoku i Warszawy. Powrót przewidziany w godzinach wieczornych. 

Osoby, które są spoza Białegostoku a mają wielkie pragnienie z nami pielgrzymować, doświadczyć znakomitych przeżyć w duchu wiary, serdecznie zapraszamy. Dla osób spoza Białegostoku przewidziany jest nocleg (zaznaczamy w zgłoszeniu).  Wiek pielgrzymów jest określony na 10-70 lat (po 70-tym roku życia jest potrzebna zgoda lekarza). Nie mogą być nimi ludzie poważnie chorzy (cukrzyca, epilepsja, choroby serca czy choroby psychiczne). 

Dzieci mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Należy dostarczyć kserokopie strony ze zdjęciem z paszportu osoby, która będzie opiekunem niepełnoletniego w trakcie trwania pielgrzymki oraz kserokopie strony ze zdjęciem z paszportu bądź dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego oraz pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce pod opieką wskazanej osoby.


facebook