Informacje

Informacje podstawowe

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Jest to idealny czas na modlitwę, refleksję, rozmowę, duchową przemianę, radość spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Duchu Świętym. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym. To forma wędrownych rekolekcji, podczas których pragniemy dzielić się świadectwem naszej wiary, nadziei, miłości oraz zaświadczyć o przywiązaniu do Maryi i Kościoła.

Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna jest wyjątkową pielgrzymką. Trasa pątniczej drogi do tej pory wiodła przez trzy państwa - Polskę, Białoruś i Litwę. Jednak w obecnej sytuacji będziemy pielgrzymować tylko w Polsce i na Litwie. Po drodze spotykamy się z wielką uprzejmością ludzi, którzy dzielą się swoim świadectwem wiary. 


  • 20 sierpnia o godz. 5:00 pod kościołem pw. Wniebowzięcia NMP (Kościół Katedralny, ul. Kościelna 1) zdawanie bagaży.
  • 20 sierpnia 2023 roku Mszą świętą o godzinie 6:00 w katedrze białostockiej rozpoczynamy pielgrzymowanie. 
  • 24 sierpnia Pielgrzymi kończymy trud pielgrzymowania. Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie odprawiona Msza św. W Wilnie nocujemy w szkole.
  • 25 sierpnia - po Eucharystii (o 10:00) nastąpi wyjazd autokarami do Białegostoku. Przyjazd planowany na godz. 17.

Osoby, które są spoza Białegostoku, a mają wielkie pragnienie z nami pielgrzymować i doświadczyć niezapomnianych przeżyć religijnych - serdecznie zapraszamy. Dla osób spoza Białegostoku przewidziany jest nocleg (zaznaczamy w zgłoszeniu). Wiek pielgrzymów jest określony na 10-70 lat (po 70-tym roku życia jest potrzebna zgoda lekarza). Nie mogą być nimi ludzie poważnie chorzy (cukrzyca, epilepsja, choroby serca czy choroby psychiczne).

Dzieci mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
Wtedy należy przesłać:

  • kserokopię strony ze zdjęciem z paszportu bądź dowodu osobistego osoby, która będzie opiekunem niepełnoletniego w trakcie trwania pielgrzymki,
  • kserokopię strony ze zdjęciem z paszportu bądź dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego,  
  • pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce pod opieką wskazanej osoby,
  • kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka.

facebook