Informacje

Zapisy

KLIKNIJ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA PIELGRZYMKĘ


Każdy pielgrzym przy zapisach powinien:

 1. Zgłosić się na pielgrzymkę.
 2. Uiścić opłatę podstawową (dzieci - 180 zł, dorośli - 250 zł) + ewentualny koszt autokaru z Wilna do Białegostoku (100 zł) lub do Warszawy (150 zł).
 3. Spełniać obowiązujące normy dotyczące wjazdu na Litwę.

Pielgrzym podpisując formularz zgłoszeniowy jednocześnie zobowiązuje się do tego, że zapoznał się z regulaminem pielgrzymki.


Ubezpieczenie

Każdy pielgrzym może wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę taką za darmo wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje o karcie można znaleźć na stronach NFZ.


Opłata

Oplata podstawowa za udział w Pielgrzymce wynosi: 250 zł
Dzieci do lat 14tu - 180 zł


Składa się na nią:

 • opłata za udział w pielgrzymce;
 • poniesienie kosztów związanych z przystosowaniem grupy do sytuacji z COVID-19;
 • ubezpieczenie pielgrzymów i pojazdów; 
 • wypożyczenie pojazdów towarzyszących pielgrzymce; 
 • modernizacje nagłośnienia; 
 • opłatę za informację w środkach masowego przekazu; 
 • druk: koszulek, smyczy, informatorów, plakatów, znaczków pielgrzymkowych; 
 • zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych;
 • koszt oznakowania grup oraz pojazdów służbowych;
 • koszt dokumentacji całej pielgrzymki.

Dla osób, które zechcą pozostać w Wilnie po pielgrzymce oraz wrócić do Polski na własną rękę koszt pielgrzymki wynosi 250 zł lub 180 zł (dzieci do lat 14-tu).

Konto do wpłat pieniężnych:

BGŻ BNP PARIBAS
numer konta: 81 1600 1462 1849 4599 2000 0005


Powrót

Oficjalne zakończenie pielgrzymki ma miejsce na Mszy Świętej w Kościele Ducha Świętego o godzinie 10:30. Po zakończonej Eucharystii pielgrzymi zajmują miejsce w autokarze powrotnym do Białegostoku lub Warszawy.

Koszt autokaru powrotnego do Białegostoku - 100 zł (przyjazd do Białegostoku ok. godz. 17).
Koszt autokaru powrotnego do Warszawy - 150 zł (przyjazd do Warszawy ok. godz. 19).

Powyższą kwotę pieniężną należy doliczyć do opłaty podstawowej i uiścić przy zapisywaniu na pielgrzymkę.


facebook