Informacje

Regulamin pielgrzymki

Zasady uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce do Wilna:


W Pielgrzymce może wziąć udział ten, kto akceptuje ideę Pielgrzymki, przyjmuje religijno-pokutny charakter pielgrzymowania oraz zobowiązuje się przestrzegać następujące zasady:


1.  Udział w pielgrzymce może wziąć ten, kto:

 •  zgłosi swój udział w pielgrzymce wypełniając formularz zgłoszeniowy;
 •  uważnie słucha głoszonych konferencji i włącza się we wspólną modlitwę oraz codziennie uczestniczy we Mszy św.;
 •  na czas pielgrzymki powstrzymuje się od picia alkoholu i palenia tytoniu;
 •  podporządkowuje się to zarządzeń kierownika pielgrzymki i służby porządkowej;
 •  nosi znaczek i książeczkę pielgrzyma;
 •  nie opuszcza swojej grupy pielgrzymkowej bez pozwolenia przewodnika;
 •  nosi właściwy strój dla religijno-pokutnego charakteru.

2.  Podczas pielgrzymowania zabrania się:

 • uczestnictwa w Pielgrzymce osobom nie posiadającym intencji pragnienia wzięcia udziału w wydarzeniu religijnym;
 • noclegów koedukacyjnych; 
 • używania odbiorników radiowych i telewizyjnych i używania wartościowych rzeczy;
 • wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy;
 • kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych;
 • posiadania własnego transportu towarzyszącego. Prawo udziału w Pielgrzymce będą miały tylko pojazdy posiadające specjalną przepustkę wydaną przez kierownika pielgrzymki;
 • posiadania więcej niż jedną torbę na osobę;
 • używania: roweru, deskorolki, hulajnogi, kijków do nordic walkingu, itp.
 • wszelkich innych postaw i zachowań, które zakłóciłyby pokutno-religijny charakter Pielgrzymki.

3.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:

 • wskazań służby porządkowej i służby medycznej;
 • przepisów o ruchu drogowym;
 • zachowania czystości, śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach.

4.  Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU PIELGRZYMKI WYKLUCZA UCZESTNIKA ZE WSPÓLNOTY PIELGRZYMKOWEJ. W TAKIEJ SYTUACJI KOSZTY UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.


facebook