Aktualności

Czwarty dzień pielgrzymki

Autor: ks. Łukasz Żuk

Pielgrzymi pokonali dziś odcinek między Butrymańcami a Jaszunami.

Czwarty dzień pielgrzymki

Czwarty dzień pielgrzymki rozpoczął się Eucharystią w kościele w Butrymańcach, której przewodniczył pochodzący z archidiecezji przemyskiej ks. Karol Burda. W homilii, na podstawie dzisiejszej Ewangelii, pokazał bycie przy Jezusie jako wartość samą w sobie, która nie domaga się dodatkowej „zapłaty”.

Po życzliwym słowie końcowym proboszcza, ks. Józefa Aszkiełowicza, i błogosławieństwie, udaliśmy się w drogę, której finałem była dziś parafia w Jaszunach.

W dzisiejszej konferencji ks. Karol Godlewski, na podstawie nauczania Soboru Watykańskiego II oraz tekstów biblijnych, przybliżył tzw. teologię rzeczywistości ziemskich. Pokazał on, że Bóg jest niezmienny i przychylny stworzeniu, zaś Kościół poprzez swoją posługę pozwala doświadczyć zaczątków nieba już na ziemi.

Na apelu maryjnym po dotarciu do Jaszun, oprócz codziennej modlitwy wieczornej i ogłoszeń, odbyły się także podziękowania wszystkim, bez których ta pielgrzymka nie doszłaby do skutku.

xKG


facebook