Aktualności

Relacja - dzień 5

Autor: ks. Łukasz Żuk

Ostatni dzień naszej pielgrzymki rozpoczął się od modlitw w kościele parafialnym w Jaszunach, do którego nasi pielgrzymi w 2016 roku przynieśli relikwie bł. Michała Sopoćki.

Relacja - dzień 5

Zmieniona w stosunku do minionego roku trasa tego dnia pielgrzymki wiodła m.in. przez teren parafii Porodomino, gdzie gościnne przyjęcie jak co roku zorganizował życzliwy proboszcz, ks. Mirosław Balcewicz.

Na ostatnim etapie, przed wejściem do Wilna, do pątników zgodnie z obietnicą dołączył bp Henryk Ciereszko, który także wprowadził pielgrzymkę do Ostrobramskiego Sanktuarium.

Zwieńczeniem szlaku była Eucharystia w Ostrej Bramie, której przewodniczył białostocki biskup pomocniczy. Homilię wygłosił kwatermistrz, ks. Karol Godlewski, odnosząc się w niej do odczytywanej dziś Ewangelii o spotkaniu Natanaela z Jezusem, przyrównując to spotkanie do dzisiejszej radości pątników, mogących po niełatwych dniach wędrówki w końcu spojrzeć w oblicze Matki Miłosierdzia. Wskazał on także na potrzebę życia duchowością pielgrzyma w codzienności, do której wszyscy już niedługo powrócimy.

Ostatnia konferencja zaś była poświęcona czwartej zasadzie życia społecznego z 221. punktu "Evangelii gaudium", która brzmi "całość to więcej, niż część".

Dzień zakończył apel maryjny o 21.00 w Ostrej Bramie. Przed nami jeszcze Eucharystia na rozwiązanie pielgrzymki w wileńskiej Archikatedrze.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, dzięki którym dotarliśmy już trzydziesty raz do celu naszej Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki.

x KG

ZDJĘCIA

facebook