Aktualności

Relacja - dzień 3

Autor: ks. Łukasz Żuk

Kolejny dzień pielgrzymowania rozpoczął się Eucharystią pod przewodnictwem kierownika pielgrzymki, ks. Łukasza Żuka, w kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy.

Relacja - dzień 3

Homilię wygłosił dk. Maciej Radziszewski, wskazując na bardzo ważną rolę postawy wdzięczności w procesie realizacji Jezusowego pragnienia "aby byli jedno", stanowiącego hasło tegorocznej pielgrzymki.

Po podziękowaniach księdzu proboszczowi Sylwestrowi Szylukowi, władzom Kuźnicy, a szczególnie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, pielgrzymi udali się do autokarów, którymi pokonali dystans między Kuźnicą a Ejszyszkami (granicą białorusko-litewską), zatrzymując się po drodze na chwilę modlitwy w sanktuarium w Studzienicznej.

W Ejszyszkach wróciliśmy do pieszej formy przemierzania dalszego etapu drogi do Wilna, a kresem dzisiejszego jej etapu była miejscowość Butrymańce, gdzie pozostające w dobrej komitywie władze świeckie, reprezentowane przez Panią Wandę Bielską, oraz kościelne, reprezentowane przez proboszcza, ks. Józefa Aszkiełowicza, urządziły nam, jak co roku, sposobność regenereracji nadwątlonych drogą sił na zapierającym dech w piersiach poziomie.

Dzisiejszą konferencję ks. Karol Godlewski poświęcił przybliżeniu kolejnej z czterech zasad życia społecznego z 221 punktu "Evangelii gaudium", która brzmi: "jedność ma pierwszeństwo przed konfliktem" przypominając, że relacja jest ważniejsza, niż racja, a chrześcijanin, jak apelował św. Josemaria Escriva, nie tylko ma być dobrym, ale i na takiego wygląda.

Ks. KG

ZDJĘCIA

facebook