Aktualności

Relacja - dzień 1

Autor: ks. Łukasz Żuk

Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna wyruszyła dziś po raz trzydziesty na swoją trasę, pokonując ponadczterdziestokilometrową trasę między białostocką Archikatedrą a Szudziałowem.

Relacja - dzień 1

Dzień rozpoczął się od Eucharystii o 5.30 w katedrze, której przewodniczył Metropolita Białostocki, abp Józef Guzdek, który również wygłosił homilię. Przypomniał w niej postać św. Jana Pawła II, który jeszcze jako kapłan, a potem biskup krakowski pielgrzymował do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Abp Józef podzielił się z uczestnikami Eucharystii również swoim zwyczajem powierzania biskupich trosk Matce Bożej w Jej sanktuariach. 

Metropolita Białostocki pobłogosławił pielgrzymów na drogę, a obecnego wśród nich bp. Henryka Ciereszkę poprosił o wprowadzenie ich w jego imieniu do Ostrobramskiego Sanktuarium.

Na trasie mieliśmy możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele w Karakulach. Gościnnie przyjął nas również proboszcz supraski - w tym roku z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, ks. Wiesław Kulesza. 

Jesteśmy wdzięczni również mieszkańcom miejscowości, przez które wiodła dalsza część pielgrzymiego szlaku, za ciepłe przez nich przyjęcie i smaczny poczęstunek.

Trasa pielgrzymki jak zawsze obfitowała w modlitwę, śpiew, oraz treści o charakterze popularyzującym historię ziem, przez które wędrujemy, którymi ubogacał nas ks. Adam Szot. 

Posługę słowa w zakresie pielgrzymkowych konferencji podjął w tym roku ponownie kwatermistrz pielgrzymki, ks. Karol Godlewski, który swoje nauczanie oparł o hasło tegorocznej pielgrzymki, zaczerpnięte z 17. rozdziału Ewangelii wg św. Jana "Aby byli jedno". W dzisiejszej pierwszej konferencji, na podstawie odczytywanej w minionym tygodniu w liturgii Księgi Ezechiela, wskazał on na spowiedź, modlitwę i posłuszeństwo Bożemu Słowu jako na najadekwatniejszą odpowiedź człowieka na rzeczywistość podziału. Przywołał on także nauczanie Soboru Watykańskiego II, że "pokój to nie jest tylko brak wojny", oraz św. Jana Pawła II, że "pojednanie musi być równie głębokie jak podział".

Dzień zakończył się modlitwami i apelem maryjnym w kościele w Szudziałowie, gdzie wraz ze swoimi parafianami bardzo życzliwie przyjął nas nowy proboszcz, ks. Artur Jurczak.

Ks. K.G.
ZDJĘCIA

facebook