Aktualności

Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Matce Miłosierdzia zawierzamy Polskę, Białoruś i Litwę w tym trudnym czasie.

Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Polecamy w naszych modlitwach ludzi dotkniętych chorobą, cały personel medyczny.
Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

facebook