Aktualności

Relacja dzień 8

Autor: ks. Karol Godlewski

Przedostatni dzień naszego pielgrzymowania rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele parafialnym w Butrymańcach,

Relacja dzień 8

której przewodniczył bp Henryk Ciereszko. Homilie wygłosił ks. Mateusz Trochim, nawiązując w niej do Sakramentu Chrztu Świętego. Określił ten sakrament mianem prezentu od Boga, który człowiek rozpakowuje przez całe swoje życie.

Po Eucharystii i podziękowaniach miejscowej ludności, na czele z księdzem proboszczem Józefem Aszkiełowiczem i panią starostą Wandą Bielską wyruszyliśmy w drogę do Jaszun.

Pierwsza etapy były szczególną okazją do spowiedzi świętej, którą na końcu grupy szafowali wszyscy obecni kapłani. W połowie dnia do naszej pątniczej wspólnoty dołączył Metropolita Białostocki, abp Tadeusz Wojda. Przywitany serdecznie przez księdza kierownika pozdrowił pielgrzymów, po drodze zaś rozmawiał z wieloma z nich, spędzając też wspólnie czas na postojach.

Na przedostatnim odcinku drogi wysłuchaliśmy konferencji księdza kwatermistrza Karola Godlewskiego, który na podstawie zawartego w 4. rozdziale Ewangelii według św. Łukasza opisu odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni powiedział, co warto czynić, by po powrocie do popielgrzymkowej codzienności nie utracić owoców rekolekcji w drodze. Wskazał on na trzy rzeczy: umiłowanie codzienności poprzez odkrycie w niej środowiska do prawdziwego wzrostu w łasce, zachowywanie dobrych zwyczajów, a pośród nich osobistego duchowego planu dnia, tygodnia i miesiąca, oraz pamięć o tym, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem i że zawsze czeka w Sakramentach na tych, którzy Go po drodze zgubili.

Po dotarciu do Jaszun, oprócz codziennych wieczornych modlitw w kościele parafialnym, przeżyliśmy wieczór podziękowań – najpierw osobom i służbom odpowiedzialnym za organizację tegorocznej pielgrzymki, a następnie sobie nawzajem. Dzień zakończyło pasterskie słowo i błogosławieństwo abp. Tadeusza.

ZDJĘCIA

facebook