Aktualności

Relacja dzień 6

Autor: ks. Karol Godlewski

Kolejny dzień naszego pielgrzymowania rozpoczął się Eucharystią w kościele parafialnym w Nowym Dworze,

Relacja dzień 6

której przewodniczył kierownik pielgrzymki, ks. dr Łukasz Żuk. Homilie wygłosił ks. Radosław Backiel. Nawiązując do dokumentu św. Jana Pawła II pt. Salvifici doloris wyjaśnił zbawczy sens cierpienia i omówił kolejny z sakramentów świętych – Namaszczenie Chorych.

Po podziękowaniach, ogłoszeniach i błogosławieństwie wyruszyliśmy na drugi z kolei, najdłuższy pielgrzymkowy etap, liczący ponad 40 chleb kilometrów. Pośród postojów na tym etapie była kaplica w Chadziłoniach, a także kościół parafialny w Zabłociu, gdzie mieliśmy możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu oraz zjedzenia przygotowanego przez parafian obiadu.

Pośród modlitw, śpiewu i rozważania Słowa Bożego, pątniczej wędrówce na jednym z etapów towarzyszyła konferencja kwatermistrza, ks. Karola Godlewskiego, w której wychodząc od zawartego w 11. rozdziale Ewangelii wg św. Jana opisu wskrzeszenia Łazarza wyjaśnił istotę praktyki odpustów w Kościele i zachęcił do korzystania z tego daru duchowego, tak łatwo dostępnego podczas wypełnionych rozmaitymi praktykami pobożnymi dni pielgrzymowania. Ks. Karol poprosił również o modlitwę w intencji powołanych do kapłaństwa, zwracając się – w duchu tego, o czym w najnowszej adhortacji Christus vivit napisał papież Franciszek – do wszystkich młodych pątników, by rozważyli możliwość pójścia drogą życia kapłańskiego czy konsekrowanego.

Dzień zakończył się modlitwami w kościele parafialnym w Raduniu, po których pątnicy udali się na nocleg zapewniony przez miejscowych parafian.

ZDJĘCIA

facebook